Lukk

X

Vi gjør fremtiden elektrisk.

Vil du være med?

Nå trenger vi flere nye medarbeidere til å bli med oss å løse spennende og viktige oppgaver.

Menneskene som gjør det mulig

I Siemens jobber vi med å finne smarte løsninger på vanskelige spørsmål. De viktigste spørsmålene akkurat nå handler om å skape en mer bærekraftig fremtid.

Ingunn Gudim


Siemens Mobility

Thomas Skånøy


Siemens Energy Management

Torstein Sole-Gärtner


Siemens Subsea

Ketil Aagesen


Siemens Marine & Ship building

Marika Ziegler


Siemens Subsea

Aleksander Hansen


Siemens Mobility

Tor Krog


Siemens Energy Management

Anette Roaas


Siemens Building Technologies

Thomas Skånøy

Siemens Energy Management«Gjennom vårt arbeid i Energy Management beviser vi at det går an å finne løsninger på vanskelige spørsmål – løsninger som gjør det mulig å sette nye teknologiske verdensrekorder.»

Thomas Skånøy er utdannet sivilingeniør fra energi og miljø ved NTNU. I Siemens jobber han som Lead Electrical Engineer og er fagsjef i avdelingen Transmission Solutions. Denne avdelingen har ansvaret for å elektrifisere det norske kraftsystemet, både på land og til offshore installasjoner.

Torstein Sole-Gärtner

Siemens Subsea«Det er gøy å jobbe i et fagmiljø som er i verdenstoppen innen undervannskraftsystemer. Ved hjelp av ny teknologi kan vi flytte olje- og gassproduksjon til havbunnen, og dermed bidra til å forsyne verden med energi på en sikrere og billigere måte»

Torstein Sole-Gärtner er utdannet sivilingeniør i energi og miljø ved NTNU, og har en mastergrad i strategisk ledelse fra NHH. Torstein jobber til daglig med salg av innovative løsninger for kraftforsyning til olje- og gassinstallasjoner på havbunnen og tilknytning av fremtidens fornybare energikilder offshore.

Marika Ziegler

Siemens Subsea«Muliggjøring av strøm fra land til kraftstasjoner på havbunnen bidrar til en sikrere og renere olje- og gassutvinning. Derfor gjør vi havbunnen elektrisk»

Marika Ziegler har Bachelorgrad i Business Administration fra Berlin School of Economics, i tillegg til en praktisk utdanning i Siemens Tyskland. Marika jobber til daglig som prosjektøkonom i Subsea-avdelingen både i prosjektgjennomføring og salg.

Tor Krog

Siemens Energy Management«Energibransjen er i endring, og står overfor mange viktige utfordringer fremover. I Siemens får jeg en unik mulighet til å være med på å bidra til å gjøre fremtiden elektrisk.»

Tor Krog er utdannet sivilingeniør fra University of Colorado i USA og har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøgskole. Til daglig jobber Tor i divisjonen Energy Management med hvordan Siemens kan bidra til å sikre fremtidens behov for bærekraftig og sikker energiforsyning.

Anette Roaas

Siemens Building Technologies«Det å faktisk direkte kunne bidra til å redusere energibruken i Norge er utrolig givende. Jeg gir mitt bidrag til å påvirke klimautfordringene i riktig retning.»

Anette Roaas er utdannet sivilingeniør i energi og miljø ved NTNU og har en mastergrad i energi og prosessteknikk. I Siemens leder hun avdelingen Building Performance and Sustainability. Der jobber hun og kollegane hennes med å finne smarte løsninger for å lønnsomt redusere energiforbruket i næringsbygg.

Ketil Aagesen

Siemens Marine & Ship building«For batteridrevne ferger har vi utviklet en relativt enkel løsning på noe mange har sett på som en teknologisk utfordring. Vi er stolte av å ha løst denne teknologiske nøtten, og tror løsningen åpner muligheter for å realisere flere slike ferger både i Norge og utlandet. Det har vært et spennende prosjekt å jobbe med.»

Ketil Aagesen er utdannet sivilingeniør fra Elkraftteknikk på NTNU. Han har stilling som Head of Sales Domestic i Siemens sin skip og marineavdeling, et markedsområde hvor Siemens satser tungt på nyskapende og miljøvennlige løsninger.

Aleksander Hansen

Siemens Mobility«Hvordan vi skal klare å transportere stadig flere mennesker på en effektiv og miljøvennlig måte er en av fremtidens største samfunnsutfordringer. I Siemens kan jeg være med å gjøre en forskjell i utviklingen av stadig mer effektive og intelligente transportsportløsninger.»

Aleksander Hansen har en bachelor i kybernetikk fra Høyskolen i Oslo og Akershus og fagbrev som service elektroniker. Han jobber som prosjektingeniør, og sørger for alt fra utbygging til vedlikehold av strømforsyning til kollektivtransport. Slik sikrer han kontinunerlig og optimal strømtilgang til transportmidlene, og at alle kommer dit de skal.

Ingunn Gudim

Siemens Mobility«De neste årene skal det gjøres store investeringer i kollektivtransport, og digitaliseringen av jernbanenettet i Norge gir mer komfortable og effektive reiser. I Siemens har jeg muligheten til å være med å forme fremtidens reiser og bidra til at flere velger utslippsfri transport.»

Ingunn Gudim er utdannet ingeniør i automasjon ved NKI Ingeniørhøyskolen, og har en bachelor. Hun er autorisert prosjektleder i Siemens, og leder prosjekter for signalanlegg for jernbane.

Bli med å finne smarte løsninger på vanskelige spørsmål.

Her kan du opprette en profil eller søke på ledige stillinger internasjonalt

Kan en ferge bidra til et


nullutslippssamfunn?

Kan en ferge bidra til et nullutslippssamfunn?

- Ja, hvis vi gjør den elektrisk!

Spredt bebyggelse, kyst og fjorder gjør ferger til populært fremkomstmiddel i Norge. I dag drives stort sett alle konvensjonelle ferger på diesel, noe som medfører store miljøutslipp. Så da verdens første elektriske bilferge skulle bygges, var det Siemens som løste den tekniske nøtten som muliggjorde en utslippsfri ferge gjennom bruk av batterier.

Løsningen fra Siemens, genial i sin enkelhet, muliggjør lading hver gang fergen legger til kai. Løsningen består av tre batteripakker. En om bord i båten, og en i hvert fergeleie. Batteripakkene i land lades kontinuerlig og tappes raskt over til batteriet i båten mens den slipper av biler og mennesker ved land. Den miljøsmarte bilferjen er dermed ikke bare en forbedring av ferjedriften, men et bevis på hvordan teknologisk nyvinning kan lede til store utslippsreduksjoner i en hel bransje.

Vil du løse flere av fremtidens utfordringer sammen med oss? Se våre ledige stillinger nederst på denne siden.